شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام‌هاي اتاق

ساعت دماسنج

وستا

+ گاهي شاپرکي را از تار عنکبوت ميگيري تا خيلي آرام رهايش کني شاپرک ميان دستانت له ميشود و فنا مي رود … نيت تو کجا و سرنوشت زپرتي شاپرک کجا …! رسم زندگي اينگونه است ! :|
يعني اومده بود چشمشو درست کنه کورش کرد...!:)
همش تقصير امريکاس
مرگبر..........اِمريکا:)
توپ تانک فشفشه .. شيکم دشمن، آبکشه
تسبیح دیجیتال
گروه بچه هاي ايران زمين
vertical_align_top