شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام‌هاي اتاق

mp3 player شوکر

وستا

+ خدايا يه لطفي در حق ما بکن... 10 دقيقه قبل از مرگمون به ما خبر بده که گوشيامونو فرمت کنيم... وگرنه ختم که برامون نميگيرن هيچ..تازه آتيشمونم ميزنن..! :-|
از اون حرفاي نابه که هيچکس جدي نميگيره...!:)
من مشکلي با اين قضيه ندارم ..
*diafeh*
خدايا خودت ي کاري کن بعد مرگ همه فايلامو دوباره چک کنن ببينن چيزي توش نيس عذاب وجدان بگيرن ک انقد شک دارن :-|
بابا ايول داريد...!:دي
mp3 player شوکر
گروه بچه هاي ايران زمين
vertical_align_top