شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام‌هاي اتاق

ساعت دماسنج

وستا

+ http://www.itegfiles.ir/useraudios/audios/45372_573160673.mp3 =)))))
خخخخخخخخخخخخخخخخخخ:دي
عآطفه
=)
چي بود؟
عآطفه
بازش کنيد ببينيد
يه توضيحي چيزي .. بابا آدمواعدامم که ميخوان بکنن قبلش ميان يه چي ميگن ..
*diafeh*
هه
عآطفه
:)))))))))
ساعت دماسنج
گروه بچه هاي ايران زمين
vertical_align_top