شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام‌هاي اتاق

تسبیح دیجیتال
+ هرشب به خيال ديدن رويايت به خواب ميردم اما نديدن رويت خواب از چشمانم مي ربايد. و اينچنين است که اين کابوس هرشب تکرار مي شود.
وستا
بح ميراب ... کجايين ؟ نيستين ؟
هستم
تسبیح دیجیتال
گروه بچه هاي ايران زمين
vertical_align_top