شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام‌هاي اتاق

چراغ جادو
+ *اين جا هوا چقدر سردههههههههههههههههههههههههه...!:)*
گاهي زمستان در تابستان هم خودنمايي مي کند .. يک چاي داغ لطفا ..
خوبه من هستما ...و الا اين اتاق درش تخته ميشد....اين تصويرم عوض کنه مسيول اتاق...اين خانم خسته شد....لطفا عکس گل باشه ترجيحا....:)
جناب ايران بفرماييد کي خدمت برسيم با همونهايي که از خلاقيت جوانان ايراني هست و از صندوق عقب ماشينشون برميدارند و بساط پهن ميکنن...!:)
چراغ جادو
گروه بچه هاي ايران زمين
vertical_align_top